1945 Çin doğumlu Amerikalı fizikçi. California, Santa Barbara Üniversitesi Fizik Bölümü’nde ve Kavli Kuramsal Fizik Enstitüsü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Doktorasını 1970 yılında Harvard’da Sidney Coleman’ın danışmanlığında yapmıştır. 200’ün üzerinde makalenin yazarı olan Dr. Zee’nin ayrıca pek çok kitabı bulunmaktadır. En önemli kitapları arasında “Quantum Field Theory in a Nutshell”, “Einstein Gravity in a Nutshell” ve “Group Theory in a Nutshell for Physicists” sayılabilir. Asıl uzmanlık alanı genel görelilik kuramı olan Zee’nin makaleleri parçacık fiziğinden katı hal fiziğine, kuantum Hall etkisinden evrimsel biyolojiye kadar pek çok farklı alandadır.

  • On Gravity: A Brief Tour of a Weighty Subject

    Anthony Zee