1974 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve lise eğitimini St. Michel Fransız Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin İç Hastalıklar ABD’nda doktora eğitimini ve “Köpeklerde Alerjen Faktörler ve Bunların Hematolojik, İmmünolojik ve İntradermal Test Yöntemleri ile Değerlendirilmeleri” başlıklı doktora tezini tamamlayarak ilk doktora derecesini aldı. Maltepe Üniversitesi Felsefe ABD’nda hazırladığı ikinci doktorasının tez başlığı “Bilinç-Kimlik Etkileşiminin Nörofelsefe Açısından Temellendirilmesi” şeklindedir. Çok iyi derecede İngilizce, Fransızca ve orta düzeyde Almanca bilmektedir. İlgi alanları, veteriner iç hastalıkları, veteriner fizyoloji, evrimsel biyoloji, evrimsel psikoloji, komparatif kognisyon, hayvan bilinci, nörobilim, felsefe, zihin felsefesi, nörofelsefe, psikoloji, felsefe ve psikanaliz ilişkisi, edebiyat ve sinemadır.

No products were found matching your selection.