Eörs Szathmáry, Budapeşte’de bulunan Eötvös Loránd Üniversitesi Bitki Taksonomisi ve Ekolojisi Bölümü’nde biyoloji profesörüdür. Esas ilgi alanı teorik evrimsel biyoloji olan Szathmáry; evrimdeki başlıca basamakların ortak ilkeleri, yaşamın kökeni, hücrelerin ortaya çıkışı, hayvan topluluklarının kökeni ve insan dilinin ortaya çıkışı gibi konulara odaklanmaktadır.

  • The Origins of Life

    Eörs SzathmáryJohn Maynard Smith