Ken Thompson bahçecilik bilimine meraklı bir bitki biyoloğudur. Uzun yıllardır Sheffield Üniversitesi Hayvan ve Bitki Bilimleri Bölümü’nde kıdemli araştırmacı ve okutman olarak görev yapan Thompson bahçecilik, biyoçeşitlilik ve istilacı türlere ilişkin çok sayıda kitabın da yazarıdır. “Compost”, “No Nettles Required”, “Do We Need Pandas?” ve “Where Do Camels Belong?” bunlardan bazılarıdır.

  • Darwin's Most Wonderful Plants

    Ken Thompson