1940 yılında New York’ta doğan Leonard Susskind, Güney Bronx’ta büyümüş ve akademik hayatı öncesinde sıhhi tesisatçılık ve ısıtma tesisatçılığı yapmıştır. New York Şehir Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi alırken, fiziği tesisatçılık ve mühendislikten daha fazla sevdiğini fark etmiş ve ardından Cornell Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. New York Belfer Lisansüstü Okulu’nda ve İsrail’deki Tel Aviv Üniversitesi’nde fizik profesörlüğü yapmış olan Susskind, 1978’den bu yana Stanford Üniversitesi’nde Felix Bloch profesörü olarak çalışmaktadır. Geçtiğimiz kırk yıllık süre içinde kuantum optiği, temel parçacık fiziği, yoğun madde fiziği, kozmoloji ve kütleçekim başta olmak üzere fiziğin hemen her alanına katkıda bulunmuştur. Susskind ve Yoichiro Nambu, 1969 yılında birbirlerinden bağımsız olarak sicim kuramını keşfetmiştir. Susskind sonraki çalışmalarında kuark hapsi kuramını, baryogenez kuramını, kara delik tamamlayıcılık ilkesini, holografik ilkeyi geliştirmiştir.

  • The Cosmic Landscape

    Leonard Susskind