1938 yılında Chicago’da dünyaya gelen biyolog Lynn Margulis, ökaryotik hücrenin ilkel prokaryotik hücrelerin ortakyaşar birliği olmasına ilişkin kuramıyla 20. yüzyıl evrim biyolojisinin en büyük başarılarından birine imza atmıştır. Margulis’in daha büyük hayat formlarının dayandığı ökaryotik, çekirdekli hücrenin milyarlarca yıl önce ortaya çıkışı konusunda 1967’de yazdığı makalesi geç de olsa sonunda kabul görmüş ve hücre evrimi anlayışımızı kökten değiştirmiştir. Bir süre evli kaldığı Carl Sagan’dan olan oğlu Dorion Sagan’la birlikte birçok çalışmaya imza atan Margulis, 1970’lerde İngiliz atmosfer kimyageri James Lovelock tarafından geliştirilen Gaia hipotezinin büyük destekçilerinden olmuştur. 2011 yılında hayata gözlerini yuman Margulis ardında pek çok bilimsel makale ve kitapla birlikte insanlığa büyük bir bilgi birikimi bırakmıştır.

  • Dazzle Gradually: Reflections on the Nature of Nature

    Dorion SaganLynn Margulis