Portland Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan Melanie Mitchell, Santa Fe Enstitüsü ve Los Alamos Laboratuvarı’nda çalıştı. Temel ilgi alanı karmaşık sistemler, genetik algoritmalar ve hücresel otomatlardır. Michigan Üniversitesi’nde tamamladığı doktora çalışmasındaki danışmanları, konularında dünyanın önde gelen uzmanlarından olan Douglas Hofstadter ve John Holland’dı. Mitchell’ın “An Introduction to Genetic Algorithms” başlıklı kitabı 1996 yılında MIT Yayınları’ndan yayımlanmıştır.

  • Complexity: A Guided Tour

    Melanie Mitchell