1944’te Galler’de dünyaya gelen Steve Jones pek çok farklı alanda çalışmaları olmasına karşın özellikle evrim konusuna eğilmiş ve en ünlü çalışmalarını bu alanda gerçekleştirmiştir. Evrim üzerine hem akademik hem popüler tartışmalara dahil olmuş, günümüzün bilimsel kuram veya kabullerine de yazdığı eserlerle ciddi katkılar sunmuştur ve sunmaya devam etmektedir. Jones evrim, varyasyonlar, ırklar, cinsiyet ve kalıtımsal hastalıklar gibi onlarca konunun bilimsel aktivitelerle doğrudan ilişkisi bulunmayan insanlarca anlaşılması için çok sayıda televizyon ve radyo programı yapmış, gazetelerde pek çok makale yayımlamış ve popüler bilim kitapları yazmıştır. University College London (UCL) Genetik Bölümü bünyesinde emeritus profesör olarak çalışan Jones genetik ve malakoloji alanlarında uzman olup, Royal Society üyeliğine ve Irwin Ödülü’ne layık görülmüştür.

  • Almost Like a Whale

    Steve Jones