Lisans ve lisansüstü derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden aldı. Doktora çalışmalarını Boston Üniversitesi Fizik Bölümü’nde kuramsal parçacık fiziği üzerine 2001 yılında tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde öğretim üyesidir

  • Theory in a Nutshell

    Tonguç Rador