Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) araştırmacı olarak görev yapan William Bains, Warwick Üniversitesi’nde de okutman olarak ders vermektedir. Aslen biyokimyacı olan Bains kariyerinin çoğunu biyoteknoloji endüstrisinde, yaşamın kimyasının nasıl işlediğine ve nasıl başarısızlığa uğradığına ilişkin araştırmalara odaklanarak geçirmiştir. Bains, 3’ü şu anda Londra Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören 5 biyoteknoloji şirketi kurmuş ve pek çok başka şirketin kurulmasına da yardımcı olmuştur. Bains’in 15 yıldan uzun süredir yaptığı astrobiyolojik araştırmalar yaşamın kimyasına, bunun diğer dünyalarda nasıl değişebileceğine ve oralardaki yaşamı nasıl tespit edebileceğimize odaklanmaktadır. Bains aynı zamanda ilaç kimyası, şirket hukuku ve finansı, evrim kuramı, diğer dünyalarda basit ve karmaşık yaşam arayışı gibi çok çeşitli konularda 4 kitap ve 100’ün üzerinde araştırma makalesi yazmıştır.

  • The Cosmic Zoo: Complex Life on Many Worlds

    Dirk Schulze-MakuchWilliam Bains