• Fiziğin Ötesinde Bir Dünya: Yaşamın Ortaya Çıkışı ve Evrimi

    Stuart Kauffman